MPO poskytlo záštitu

Datum: 25.09.2017

 

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček poskytl Národnímu fondu expertů záštitu MPO (PDF ke stažení).


Zastita

Datum: 31.01.2014

 

Městský soud v Praze přijal návrh na zapsání Národního fondu expertů do rejstříku spolků jako zapsaný spolek.

Datum: 24.01.2014

 

Georg Hozman projednal v Zurichu možnosti spolupráce NFE se švýcarskou organizací Senior Experten Corps - Swisscontact, která je nejstarší evropskou organizací, využívající služby seniorních expertů.

Datum: 21.01.2014

 

Rozhovor s Janem Stružem o připravovaných aktivitách Národního fondu expertů otiskl dnešní Deník. Článek je ke stažení zde.

Case Study – nabídka pro municipality v oblasti finančního řízení

Datum: 20.01.2014

 

NFE může nabídnout své možnosti mj. i municipalitám. V databázi NFE jsou i experti s rozsáhlými bankovními zkušenostmi vč. praktických znalosti různých finančních instrumentů zahrnujících i deriváty. Jde o to, že v souladu s celosvětovým poklesem úrokových sazeb se v posledním období mnoho municipalit snaží hledat různé způsoby snižování úrokových nakladů u již existujících úvěrů (poskytnutých v minulých letech za mnohem vyšších úrokových podmínek). V mnoha případech jsou často i původními poskytovateli úvěrů nabízeny v současné době municipalitám i různé instrumenty umožňující dosažení nižších úrokových nákladů. Jde např. o instrument IRS (interest rate swap). Dalšími podobnými instrumenty z oblasti řízení úrokového rizika jsou FRA (forward rate agreement) a úrokové opce. Důležité je, ale aby případný přijemce těchto instrumentů dokonale porozuměl všem aspektům, v opačném případě je zde riziko, že takovýto instrument úsporu nepřinese a může naopak municipalitě náklady zvýšit. NFE je proto připraven nabídnout municipalitám experty, kteří umí tyto nástroje pracovníkům finančních odborů municipalit vysvětlit a případná rizika eliminovat a dosáhnout tak žádoucího snížení úrokových nákladů.

Datum: 13.12.2013

 

Během návštěvy v Bonnu projednali Georg Hozman a Tomáš David konrétní formy spolupráce mezi německým Senior Experten Service (Dr. Susanne Nonnen, Bernd Tuchen) a NFE.

Datum: 05.12.2013

 

Návrh na registraci občanského sdružení Národní fond expertů jsme podali na úsek sdružování odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR.